امپراتوری شیعی، از دکتر بهرام آبار

امپراتوری

در حین جنگ جهانی دوم، روسیه، انگلیس وهمدستش آمریکا برای حفظ منافع و رسیدن به منافع بیشتری، با تجاوز و اشغال نظامی ایران، با تبعید رضاشاه بطور مستقیم درامور داخلی ایران دخالت کردند حتی آنها میخواستند ایران را تجزیه کنند. این کوشش وجدیت محمدعلی فروغی بود که با انتقال سلطنت به محمد رضا شاه از تجزیه ایران جلوگیری کرد.

 محمد رضا شاه در پیروى از قوانین مشروطه, زمینه را براى سیاستی دمکرات, انتخابات آزاد، فعالیت احزاب جدیدالتاسیس و اتحادیه های کارگری و صنفی مهیا کرد، که تا سالهاى ۱۳۳۲ ادامه داشت. درآن دوران پر اهمیت و عملا بینظیر، روسیه، انگلیس و آمریکا، غیر مستقیم به دخالت در امور داخلی ایران ادامه میدادند. مثلا کمونیست های معروف به ۵۳ نفر که رضاشاه آنهارا تحت محاکمه قرار داده، زندانی کرده بود، هنگام پادشاهی محمد رضا شاه آزاد شده بودند، بدستور شخص استالین حزب توده را برای حفظ منافع روسیه تاسیس کردند. ما میدانیم که این حزب ماموریت داشت؛ جوانان، کارگران و طبقه روشنفکر ایران را با انواع مکر، حیله، وعده های پوچ و دروغزنی به ایدئولوژی های مارکسیستی، کمونیستی و سوسیالیستی َشوروی پایبند کند. این خیانتکاری حزب توده صدمات زیادی به جامعه ایران وارد کرد.

انگلیس هم بیکار نبوده، بکمک وابستگان وعمالش درانتخابات مجلس شورا و تشکیل دولتها دخالت میکرد وبه تشنج درسپهر سیاسی ایران دامن میزد. آمریکاهم بعد از جنگ جهانی دوم فعالیت سیاسی و نظامی را در خاورمیانه بویژه درایران افزایش داده بود و نقشه برای آینده این منطقه میکشید. یکی ازنقشه هایش ایجاد کمربند سبز برای جلوگیری از نفوذ روسها در منطقه بود که با آوردن خمینی به ایران محکم ترشد.

 یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی دردنیا دسترسی به انرژی و نفت وگازاست. سه کشور ایران، عربستان و عراق بیشترین منابع نفت دنیا را دارند. عربستان نخستین و ایران و عراق دومین و سومین کشورجهان از نظر ذخائر نفتند. تقریبا ۷۰ درصد نفت جهان در منطقه شیعه نشین موجود میباشد. بنظر من سیاست حزب دمکرات آمریکا بویژه در دوران بارک حسین اوباما میدان دادن به شیعیان برای ایجاد یک امپراتوری شیعی، اما حرف آمریکا گوش کن درخاورمیانه بود، که جمهوری اسلامی اشغالگر ایران از آن بخوبی بهره برداری کرد. در مقابل امپراتوری شیعه، امپراتوری سنی ها با محوریت عربستان سعودی را قرار داده  که بروز جنگ و تشنج میتواند برای افزایش منافع امریکا  و دیگر جنگ افروزان بسیار موثر باشد.

تا هنگامی که خمینی زنده بود، مناسبات با عربستان سعودی نسبتا آرام بود و در این رابطه صدا‌ی زیادی شنیده نمیشد. بعد از مرگ او، خامنه‌ای موقعیت خیلی قوی فقهی و مرجعیتی نداشت، بطوریکه یک عده از مراجع و آیت‌الله‌ها خواستار برخورد دولت با اهل سنت بودند و به تشنج در این زمینه دامن میزدند.

سنی‌ستیزی در قم و مشهد در دوران خامنه‌ای خیلی آشکار‌تر از قبل شد و خامنه‌ای هم  در فرونشاندنش سعی نکرد. آنهم درزمان وموقعیتی که عربستان سعودی، به عنوان مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای حکومت اسلامی داعیه‌دار رهبری اهل سنت در جهان را دارد. عربستان سعودی با افزایش شدید جمعیت در ۲۰ سال گذشته، همراه با ترکیه، مصر و پاکستان، سه کشور پرقدرت دیگر منطقه، دارای صد‌ها میلیون سهروندان اهل سنتند.

 ما میبینیم که علی خامنه‌ای در ماه‌های اخیر به طور مداوم بر افزایش جمعیت کشور تاکید میکند. به باور او، حداقل۱۵۰ میلیون نفر جمعیت ایران موجب افزایش قدرت حکومت اسلامی شیعه خواهد شد. همزمان آخوند های ارشد شیعه هم خواستار افزایش جمعیت کشورند، زیرا نگران کاهش جمعیت شیعیان و افزایش جمعیت اهل سنت در ایرانند. خامنه‌ای در ذهن بیمارش، ایدئولوژیک فکر می‌کند و برای خود یک رسالت تاریخی جهت تشکیل امپراتوری شیعه قائل است. به نظر خامنه‌ای، حکومت اسلامی با جمعیت ۱۵۰ میلیونی،  یک کشور مقتدر‌تری میشود که نقش مهم‌تری در سیاست‌های منطقه‌ای می‌تواند بازی کند. در واقع تشکیل یک امپراتوری شیعه هدف اوست که آنرا در تقابل و تضاد با نظامهای سلطه گر یا‌‌ همان تمدن و فرهنگ غربی میداند. بنظر او برای این کار توان بالای نظامی، موشکی و اتمی کشور بسیارپر اهمیت است که بکمک چین، روسیه و کره شمالی و پول ملت ایران و فراردادهای پنهانی تامین میشود.

 خامنه‌ای برای رسیدن به این هدف اساسا به مشکل معیشتی مردم، نیاز‌ها و ضعف‌های اقتصادی و زیست بومی ایران توجهی ندارد. بنظر او افزایش جمعیت ایران در منطقه  اهرمی مهم برای برنامه‌های بلند پروازانه او درجمهوری  آخوندی  اشغالگرایران  میباشد. قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، از نزدیک ‌ترین و مورد اعتماد ‌ترین فرماندهان نظامی خامنه‌ای میباشد، که بعنوان بازوی اجرایی سیاست‌های حکومت اسلامی در لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و دیگر مناطق مهم خاورمیانه برای اهداف خامنه ای کار و فعالیت میکند. بنظر من هم اکنون امپراتوری شیعه در حال تشکیل شدن است، ولیکن آینده آن مشخص نیست. گرچه  خامنه‌ای از ترس آمریکا به روسها پناه برده و همه در ها را برای مستشاران (جاسوس ها) روسی باز نموده.

هنری کسینجراستراتژیک ارشد آمریکا،چهارسال پیش در مصاحبه با رادیو آمریکا، گفت ایران مستعدترین کشورمنطقه برای تشکیل یک امپراتوری قدرتمند شیعه در خاورمیانه است. وی افزود: از نظر استراتژیک، این موقعیت به جمهوری اسلامی قدرت بسیاری می دهد. او جمهوری اسلامی را مشکلی بزرگتر از داعش تلقی می کرد و میگفت هم اکنون کمربندی شیعی از تهران به بغداد و از بغداد تا بیروت بوجود آمده است.

دکتر بهرام آبار

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

درباره admin