20161008_164147

خانم ها، آقایان، هم میهنانم و نازنینان وخوبان ، ما گروه کوچکی از میلیون ها ایرانی هستیم که میهنشانرابخاطرحکومت قاتلان سرکوبگرومرتجعین چپاول پیشه ترک کردند. حکومتی که سال گذشته بگزارش سازمان عفو بین الملل 977 نفر را اعدام کرده ودردنیا مقام اول را درکشتار مردمش بدست آورده. البته دولت چین تعداد بیشتری یعنی 1000 نفررا اعدام کرده، اما اگر نسبت جمعیت یک و نیم میلیاردی چین را با جمعیت هشتاد میلیونی ایران مقایسه کنیم، حکومت آخوندی مقام اول را حائز میشود. پاکستان با 326، عربستان با 158 و ایالات متحده 28 اعدام مقام های سه تا پنج را دراعدام مردم بدست آورده اند. ما امروز برای اعتراض به مجازات اعدام و بمناسبت دهم اکتبریاد آور روزجهانی مبارزه با مجازات اعدام در مرکز شهر کلن جمع شدیم وبه اعدام های حکومت آخوندی هم اعتراز میکنیم.

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام درماه مه سال 2002 تشکیل شد. در این ائتلاف جهانی علاوه بر انجمن سازمان عفو بین الملل، کانون وکلا، اتحادیه های کارگری، مقامات محلی و منطقه ای وهمچنین بسیاری ازسازمانهای غیردولتی جهانی شرکت کردند ودهم اکتبررا روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ اعلام نمودند. همه ساله دهم اکتبریاد آوریست برای روز جهانی علیه مجازات مرگ.

درواقع انسان با زاده شدن، شان، مقام، حقوق بشری وحق حیات را بطور کامل کسب میکند. حق زندگی حق مسلم غیر قابل برگشت افراد بشراست. هیچ فردی، گروهی یا قدرتی اجازه ندارد حق حیات را بهر عنوانی ازمردم بگیرد. مجازات غیر انسانی اعدام، بی رحمانه ترین مجازاتیست که دولتهائی آنرا قانونی کرده، برای ایجاد ترس و وحشت و کنترل مردم ناراضی اجراء میکنند. سازمان عفو بین الملل مجازات اعدام را “ نقض نهایی وبازگشت ناپذیر حقوق بشر” توجیح کرده و خواستار لغو مجازات اعدام در کلیه کشور های جهان شده است. بیش از ۱۳۱ کشور جهان، مجازات اعدام را لغو یا تعلیق کرده اند، اما هنوز78 کشوردیگراین مجازات را بکار میگیرند. مجازات اعدام نقض حق زندگی هرفردیست که به قتل عمد دولتی محکوم میشود. این قاَنون زشت وخشن درحکومت آخوندی مسلط بر ایرانیان آشکار و پنهان همه روزه جان جوانان ماررا میگیرد و تا کنون جان صدها هزارجوان را گرفته. این حکومت اوباشان دزد وآدم کشان دیو صفت باید توسط ملت ایران برکنار بشود. 38 سال تخریب وجنایتکاری آنها کشور ما را به تباهی برده. این نظام ارتجائی نابودی ایران وایرانیان را سرلوحه کارهایش قرار داده و با حمایت از ترورسیم ومرتجعین منطقه خود را برای جنگ شیعه و سنی آماده میکند.

ما اپوزیسیون برونمرز باید برای مبارزه با این حکومت جهل و جنون و اعدام باهم همگام ومتحد شویم. درپشتیبانی ازمبارزین داخل ایران صدای حق طلبانه آنهارا به مردم دنیا برسانیم وبرای تغیرحکومت آخوندی به یک حکومت مردمی تلاش کنیم.

دکتر بهرام آبار ‏08‏/10‏/2016

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious