images

حُقوق و مزایا، چهره تازه فساد نهادینه شده حُکومتی

چپاول خزانه همگانی در جمهوری اسلامی چهره تازه ای پیدا کرده است. باند ولی فقیه که با افشاگری علیه رُقبایش در جناح میانه حُکومت از این تندیس پرده برداری کرده می گوید مُدیران دولتی سخت کوشانه در حال دستبُرد کلان به صندوق موسسات تحت اداره خود زیر تابلوی حُقوق، پاداش و مزایا هستند.

آقای خامنه ای و همدستانش که ریسمان هشت سال مُدیریت مُستقیم یکی از فاسدترین دورانهای حیات رژیم جمهوری اسلامی را به گردن دارند و از دو سوی جامعه و رُقبا به هر طرف کشیده می شوند، در پاتک خویش علیه مُدیران دولتی فُرجه ای برای تنفس می جویند. در همین حال تقلای آنها در این جهت، به ارایه شواهد بیشتری از جان سختی فساد حُکومتی و دست به دست شدن آن بین باندهای حُکومتی مُنتهی شده است.

بنا به اسناد افشا شده از سوی دستگاه اطلاعاتی باند حاکم که شامل فیشهای حُقوقی شُماری از مُدیران ارشد دولت حُجت الاسلام حسن روحانی می گردد، مُدیران شرکت دولتی بیمه مرکزی و بانکهای وابسته به دولت به گونه رسمی مبالغی از ۸۰ تا ۲۳۴ میلیون تومان زیر عنوان حُقوق و مزایا به جیب می زنند. همچنین فاش گردیده که رقمهای گزاف مزبور، جُدا از پولهایی است که تکنوکراتهای مکتبی خارج از فیش حُقوقی به کیسه می ریزند.

در این میان دامنه رُسوایی از مُدیران ارشد به نزدیکترین لایه ها به رییس دولت گُسترش یافته است. روزنامه بیت آقای خامنه ای هفته گذشته دست به انتشار فیش حُقوق ۲۳۴ میلیونی مُدیر عامل بانک دولتی رفاه کارگران، آقای صدقی، زد. نُکته مُهم در افشاگری کیهان آن است که فرد مزبور یکی از شُرکای آقای حُسین فریدون، برادر حُجت الاسلام روحانی و یک مقام بُلندپایه دولت وی است. این دو، مالک و شریک در یک صرافی و نیز شرکتهای تجاری دیگر هستند.

به این ترتیب برای نخُستین بار نام “دستیار وِیژه رییس جمهور” در مُعاملات ارزی به میان آمده است. با این حال گمان نمی رود پهنه فعالیت صرافی “صدقی و شرکا” فقط فروش ارز رسمی در بازار سیاه بوده باشد. بسا بیشتر و با توجُه به راه اندازی یک شرکت صادرات و واردات به مُوازات صرافی، چنین می نماید که حوزه اصلی کار صرافی آقای فریدون یک سطح بالاتر و در طبقه بندی “دور زدن تحریمها” قرار داشته است.

گُزارش منبع حُکومتی فاش می کند که آقای صدقی در مهرماه ۱۳۹۴، ۱۵۱ میلیون تومان و در اسفند همین سال ۲۳۴ میلیون تومان حُقوق و مزایا به خود پرداخت کرده است. این رقمها از جُمله زیر ردیفهای اختراعی و فانتزی مانند “تفاوُت ماموریت” یا “انتقالی کشیک” و جُز آن حساب سازی شده است.

صندوقی که آقای صدقی و دوستان در بانک رفاه کارگران به طور ماهانه غارت می کنند، در اصل با پرداختیهای کارگران تامین شده است. این پُرسش که حاکمان کشور و بالا دستیها از “رفاه” و “تامین” کارگران چه برداشتی دارند را پیشتر آقای سعید مُرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و دژخیم همیشه محبوب آقای خامنه ای پاسُخ داده است. اختلاس هزار میلیارد تومانی، کُلاهبرداری و جابجایی میلیاردها تومان و حراج و تقسیم اموال و داراییهای تامین اجتماعی فقط بخشی از توجه ویژه رهبران و پایوران جمهوری اسلامی به کارگران است. گذشته از این، آقای مرتضوی هم مانند آقای صدقی از خود و همدستانش با فیشهای حُقوقی پذیرایی می کرد، او فقط به آن نام ولایی تر “مزایای انگیزشی” داده بود.

آقایان جهانگیری و ربیعی که گویا مامور پاکسازی این رُسوایی شده اند، می توانند نتیجه “رسیدگی” خود را به کارگران گُرسنه کُمپرسور سازی تبریز ارایه دهند؛ زحمتکشانی که به دلیل پرداخت نشدن حُقوق ناچیزشان ناچار به دراز کردن دست کُمک به سوی کُمیته امداد برای گرفتن “جیره غذایی” شده اند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious